INTERNÉ VZDELÁVANIE

Komplexné spracovanie vášho firemného vzdelávania
použitím najmodernejšej techniky
vám uľahčí prácu pri školení vašich zamestnancov.

 
VZDELÁVACIE KURZY

Úspešní podnikatelia a školitelia
prezentujú témy podľa vašich požiadaviek.

 
VIZUALIZÁCIA

Tvoríme grafickú stránku vašej firmy.
Vytvorte jedinečnosť vašej spoločnosti
a zaujmite tak zákazníkov.

VZDELÁVACIE MODULY

Prijímate nových zamestnancov a ich zácvik vám zaberá množstvo času? Zabezpečujeme komplexné spracovanie firemných vzdelávacích systémov s cieľom uľahčiť vzdelávanie vašich pracovníkov.

Množstvo firiem sa dnes viac spolieha na vlastné schopnosti v oblasti zácviku a vzdelávania svojich pracovníkov než na ich študijné výsledky a vedomosti. Manažéri a vedenie spoločností majú vlastú predstavu o tom, ako by mal vyzerať a čo by mal ich pracovník vedieť. Preto často vynakladajú množstvo síl a času, aby zaškolili a zaučili podriadených do pomyselnej firemnej šablóny.

Spoločnosť WFA, s.r.o. pre svojich klientov prostredníctvom audio-vizuálných zariadení zaznamenáva všetky semináre a školenia, ktoré môžu byť duplikovateľné a dajú sa naučiť aj z prostredia obývačiek zamestnancov. Firma tak získava svoj školiaci systém zaznamenaný na pamäťových médiách tak, aby bolo možné kedykoľvek poskytnúť podklady k samoštúdiu svojich zamestnancov.

Pre viac informácií alebo dohodnutie stretnutia nás prosím kontaktujte.