INTERNÉ VZDELÁVANIE

Komplexné spracovanie vášho firemného vzdelávania
použitím najmodernejšej techniky
vám uľahčí prácu pri školení vašich zamestnancov.

 
VZDELÁVACIE KURZY

Úspešní podnikatelia a školitelia
prezentujú témy podľa vašich požiadaviek.

 
VIZUALIZÁCIA

Tvoríme grafickú stránku vašej firmy.
Vytvorte jedinečnosť vašej spoločnosti
a zaujmite tak zákazníkov.

O NÁS

Spoločnosť WFA s.r.o. vznikla za účelom podpory partnerov v oblasti vdelávania. Špecializujeme sa na školiace programy, ktoré sú dnes takmer nevyhnutnosťou pre úspech v podnikaní, či už sa jedná o rady zamestnancov a ich komunikačné, predajné a empatické zručnosti alebo o sféru manažmentu, kde je prínosom znalosť couchingu a odborného vedenia ľudí.

Množstvo firiem zápasí s problémom duplikácie vo firemnom vzdelávaní, najmä pri zaškoľovaní nových zamestnancov. WFA disponuje moderným príslešenstvom a know-how ako zaznamenať a distribuovať firemné štandardy, školenia, workshopy či už pre vlastnú potrebu alebo za účelom firemnej osvety.

Nevyhnutou stránkou dnešnej doby je aj grafické podanie myšlienok. Použitím profesionálnych programov DTP pripravujeme svojim klientom firemné materiály, aby svoj účel splnili spolu s prehľadnosťou, zrozumiteľnosťou a príjemným dizajnom.

Všetky požiadavky sú šité na mieru a podľa požiadaviek klienta, tak aby výsledok bol spojením firemných štandardov spolu s prínosom externých myšlienok do konkrétneho firemného prostredia.